Top

Informace k převodu účtů ze společnosti RONDA FINANCE a.s. do společnosti PAYMONT UAB

Společnost RONDA FINANCE a.s. je od roku 2019 součástí skupiny RONDA HOLDING a poskytovala platební služby klientům společnosti RONDA INVEST a.s. Aby měli klienti společnosti RONDA INVEST a.s. možnost nejen investovat, ale také využívat rozšířenou nabídku platebních služeb, byly převedeny klientské účty vedené společností RONDA FINANCE a.s. na společnost PAYMONT UAB, která je rovněž členem skupiny RONDA HOLDING.

K právní účinnosti tohoto převodu došlo na základě smlouvy o prodeji části obchodního závodu RONDA FINANCE a.s. společnosti PAYMONT UAB.

Společnost PAYMONT UAB je instituce elektronických peněz (Electronic Money Institution) se sídlem v Litvě a podléhá dohledu Litevské centrální banky (Bank of Lithuania).

A proč právě Litva? Litva se v roce 2004 připojila k Evropské unii. Od té doby přitahuje velké množství technologických institucí, stejně tak i úspěšně se rozvíjející startupy. Mezi nimi se objevila velká část těch z oblasti finančních technologií neboli FinTech.

V Litvě podnikají významné společnosti jako Western Union, Nasdaq, IBM, AIG po boku technologických gigantů jako je Google. Obdobně i finanční firmy ze Singapuru, Hong Kongu, Izraele, Velké Británie a dalších zemí si založily v Litvě své pobočky. Litva je domovem stovek startupů, které poskytují jejím obyvatelům tisíce pracovních míst. FinTechy sídlící v Litvě využívají tamní příznivé podmínky, k nimž patří místní talenti, nízké mzdy a také veřejné pobídky. Důležitým faktorem úspěchu FinTechu v Litvě jsou také strategická a vstřícná rozhodnutí učiněná Litevskou centrální bankou.


Co se změnilo

Po převodu účtu a prostředků do společnosti PAYMONT zůstávají vaše smlouvy dříve uzavřené se společností RONDA FINANCE i nadále platné. Není tedy potřeba podepisovat novou smluvní dokumentaci. Pouze okamžikem převodu pro vás začaly platit Všeobecné obchodní podmínky společnosti PAYMONT a nový Sazebník. Nemusíte se však obávat, ceny zůstávají stejné jako jste byli zvyklí v RONDA FINANCE, většina služeb je tedy zdarma. Rovněž vaše investice u společnosti RONDA INVEST budou nadále probíhat tak, jak jste zvyklí.

Pro vstup do internetového bankovnictví společnosti PAYMONT použijete stejné přihlašovací údaje, tedy klientské číslo a PIN, jaké jste využívali pro přihlášení do internetového bankovnictví RONDA FINANCE. Bude však potřeba, abyste si po prvním přihlášení změnili svůj PIN na plnohodnotné heslo.

Po převodu vašeho účtu a vašich prostředků budete mít samozřejmě na Vašem účtu převeden zůstatek peněžních prostředků, které jste měli na účtu u RONDA FINANCE před provedením převodu.