Top

Ověření totožnosti klientů PAYMONTU zajišťuje Ondato

Moderní a stále více populární způsob ověření totožnosti klientů, které je nutné při zakládání účtu, je ověření na dálku. Klienti se tak vyhnou osobní návštěvě pobočky dané banky nebo platební instituce. V současné době je tento způsob nejvíce rozšířen a používán pro ověření fyzických osob. Při zřizování účtu u společnosti PAYMONT procházejí klienti procesem ověření totožnosti prostřednictvím aplikace litevské technologické společnosti Ondato, UAB.

Jak proces ověření totožnosti prostřednictvím technologie společnosti Ondato funguje?

V rámci ověřovacího procesu je klientům doručen odkaz a QR kód pro snadnější načtení odkazu, na kterém klienti ověření provedou. Ideálním prostředkem pro provedení identifikace je mobilní telefon nebo tablet, ale možné je ji provést i pomocí notebooku s kamerou. Základním předpokladem pro bezproblémové ověření je kvalitní kamera nebo fotoaparát v mobilním telefonu a dostatečné světelné podmínky. Celý proces trvá přibližně 3 minuty.

Jaké doklady jsou pro účely identifikace třeba?

Ověření je možné s použitím občanského průkazu, nebo pasu. V případě občanského průkazu jsou klienti vyzváni, aby postupně vyfotili obě jeho strany, tak aby systém načetl všechna dostupná data. V případě použití pasu bude nutné, aby si klient připravil ještě další doklad, kde bude uvedeno jeho jméno a trvalá adresa. Je možné využít např. povolení k trvalému pobytu.

 

Co všechno během procesu probíhá?

- Technologie vyhodnocuje stav dokumentů a přítomnost bezpečnostních prvků na osobních dokladech předložených klientem.

- Technologie dokáže číst tzv. MRZ zónu na dokladech, tedy některé údaje z osobních dokladů není třeba vypisovat ručně

- Během identifikace jsou klienti vyzváni k zachycení fotografie obličeje, přičemž tuto fotografii následně technologie porovná s fotografií na osobním dokladu.

- V souladu s požadavky legislativy technologie Ondato současně prověří, zda se jméno a příjmení žadatele o účet nenachází na tzv. restriktivních seznamech. Jedná se o seznamy osob, kterým finanční instituce nesmějí poskytovat své služby.

 

Jsou údaje, které klient poskytl v rámci procesu identifikace, v bezpečí?

Společnost Ondato zpracovává osobní údaje žadatelů o zřízení účtu pouze a jedině v souladu s výše uvedenými účely. Před zahájením identifikačního procesu je klientovi zobrazen k potvrzení souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely identifikace.

Společnost Ondato splňuje vysoké standardy a nároky, které na zpracování osobních dat klientů finančních institucí klade orgán evropského dohledu nad finančním trhem – EBA (European Banking Autority), který mimo jiné dohlíží na správné zacházení s osobními údaji klientů finančních institucí třetími stranami.

 

Proč vybral PAYMONT pro tento typ spolupráce zrovna litevskou společnost Ondato?

Transformace ekonomiky a státní správy do digitálního prostředí je v Litvě na velmi pokročilé úrovni a lze jednoznačně říci, že litevské prostředí je doslova líhní inovativních společností a jimi vyvíjených a používaných technologií. Současně s tím je mimořádně progresivní také regulatorní prostředí, které s dostatečnou rychlostí reaguje na vývoj v oblasti informačních technologií a neklade bariéry jejich využívání pro běžnou denní potřebu v praxi.

Jako jeden z několika poskytovatelů daného řešení v Litvě byla vybrána společnost Ondato na základě nejlepších referencí našich partnerů v Litvě a také s ohledem na dobrou zkušenost centrální banky Litvy s používáním technologie Ondato dalšími účastníky finančního trhu.