Top

PAYMONT získal licenci na provozování EMI

Litevská centrální banka udělila 28. ledna 2021 společnosti PAYMONT evropskou licenci k provozování instituce elektronických peněz (EMI), viz licence.Tato licence opravňuje PAYMONT vést pro klienty platební účty, provádět platební operace (platby a inkasa) či provozovat službu poukazování peněz (money remmitance). Klienti budou mít k dispozici multiměnový účet, který jim umožní také např. směnu měn za příznivý kurz. Společnost PAYMONT se v první fázi zaměří na fyzické a právnické osoby z České republiky, Litvy a Slovenska.

Litevská centrální banka se při udělování licencí řídí nařízeními Evropské Unie, mimo jiné také směrnicemi PSD1 a PSD2, které sjednocují pravidla pro zahraniční platební styk v rámci EU a otevírají ho novým platebním službám. Pro více informací o Litevské centrální bance navštivte webové stránky.